Tjenestenivå

- ledernivå i enheter og tjenester

Beskrivelser av tjenester, prosedyrer, verktøy, tverrfaglige møteplasser og samarbeidsrutiner som de ulike tjenestene benytter for å sikra identifikasjon og oppfølging av barn i målgruppen.